2013-01-25

Day 188 / Dzień 188

Work of Elena Kalis that I have found on her G+ stream, Please check out her profile and work. It's amazing

/

Prace Eleny Kalis, które znalazłem w jej strumieniu Google Plus. Zobaczcie jej profil i prace. Są niesamowite
2013-01-24

Day 187 / Dzień 187

I have just finished designing a flyer...


This one has been a quite unusual project to me as the customer requested to show more then one company on single layout.


A complete variety of services on one flyer helps to reduce the cost of print and distribution... besides if companies support each other then it seems like a good way of fighting current economical slow down.

I found it has one, additional benefit besides of spend limitation... it reduces the amount of flyers that people take from the shops and they have 3 ads at one piece of paper... that sounds very reasonable?

Less paper at home, one thick and solid flyer to stick on the cork-board... and that should really do!

/

Właśnie zakończyłem projekt pewnej ulotki...


Ten był dość niezwykłym projektem jako że klient zażyczył sobie aby w pojedynczym układzie przedstawić więcej niż jedną firmę.


Różnorodność usług na pojedynczej ulotce pozwala na redukcję kosztów druku oraz dystrybucji... ponadto jeżeli firmy te wspierają się wzajemnie, wydaje się to być dobrym pomysłem aby walczyć z ekonomicznym spowolnieniem.

Do tego zauważyłem, że takie podejście ma dodatkowe zalety ponad ograniczeniem wydatków... zmniejsza ilość ulotek jakie ludzie zabierają ze sklepów i mają od razu np. 3 reklamy na jednym kawałku papieru... brzmi to całkiem rozsądnie?

Mniej papieru w domu, jedna solidna, gruba ulotka przyczepiona do tablicy korkowej... i to powinno wystarczyć!
2013-01-20

Dzień 186 / Day 186

Today's afternoon I've spend in Liverpool One, Food Court area, where, on the way, I've spotted this architectural mess... 


so I'll call it because I'm not an architect and it looks like a one to me :)
But!!! This form of structure and variety of shapes makes it look very appealing to me although I find it messy...
Anyway, looks good and interesting so I needed to grab this shoot and share here

/

Dzisiejsze popołudnie spędziłem w Liverpool One, w ciągu restauracji gdzie w drodze do nich zauważyłem ten architektoniczny bałagan...


tak postanowiłem do nazwać bo nie jestem architektem i to mi to właśnie ten projekt przypomina :)
ALE!!! Ta forma, struktura oraz mnogość kształtów tworzy bardzo interesujący obraz, który przemawia mimo iż uważam go za bardzo bałaganiarski...

Tak czy owak, wygląda dobrze i interesująco więc musiałem zrobić to zdjęci i podzielić nim się tutaj


Photography by Find Me Photographer / MnB Photographe


Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...