2014-04-18

Day 246 / Dzien 246

During the search for the Scotland's location... obviously girls decided to pop over for some 'quick' shopping :)

/

Podczas poszukiwania lokalizacji Szkocji ... oczywiście dziewczyny postanowiły wyskoczyn na jakieś "szybkie" zakupy :)Cheers / Pozdrowienia

Motocyklowo po Polskiej wsi - krótki przejazd dla sprawdzenia po naprawie 2019

Polska Wieś okiem GP7 na motocyklu / Polish Country side seen by GP7 on the motorbike #motorcycle