2014-04-18

Day 246 / Dzien 246

During the search for the Scotland's location... obviously girls decided to pop over for some 'quick' shopping :)

/

Podczas poszukiwania lokalizacji Szkocji ... oczywiście dziewczyny postanowiły wyskoczyn na jakieś "szybkie" zakupy :)Cheers / Pozdrowienia

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...