2011-12-23

2011-11-12

Day 99 / Dzień 99

Manchester's Mass Observation project in HDR 2011-2012 series starts / Rozpoczynam Projekt Obserwacji Mas w HDR edycja na 2011-2012

2011-11-04

Day 98 / Dzień 98

My fabulous wife has found out the way how to decorate the dentist window / Moja cudowna żona znalazła sposób jak udekorować okno gabinetu stomatologicznego

2011-11-01

2011-10-12

Day 95 / Dzień 95

Getting Ready for Halloween - Make-Up's / Przygotowując się do Halloween - Makijaże


If you wish to book a visit for such an Artistic Make-Up you can do that in Manchester Eccles. Please visit http://venusstudio.me.uk for more details / Aby zamówić taki makijaż dla siebie możesz to zrobić rezerwując wizytę w studio w Manchesterze - szczegóły na stronie http://venusstudio.me.uk

2011-10-07

Day 94 / Dzień 94

The Battle of Warsaw 1920 in 3D
It is undoubtedly the most eminent Polish cinema film production. I do not go to the movies but did not want to make this movie is ever finished!

In Cineworld playing NOW just for next few days. You have to see it!
http://www.cineworld.co.uk/films/4665

Bitwa Warszawska 1920 w 3D
Jest to bez wątpienia najznakomitsza produkcja filmowa polskiej kinematografii. Nie chodzę do kina ale nie chciałem aby ten film się kiedykolwiek skończył!

Właśnie w kinach Cineworld przez kilka najbliższych dni. Musicie to zobaczyć!
http://www.cineworld.co.uk/films/4665

28 Tydzień w Fotografii Podcast

28 Tydzień w Fotografii Podcast

2011-10-01

Michal Dybowski shared an Instagram photo with you

Hi there,

Michal Dybowski just shared an Instagram photo with you:


view full image

"Wallasey Beach / Birkenhead"

Thanks,
The Instagram Team

2011-09-04

Day 92 / Dzień 92Studio Session in Manchester Eccles / Sesje w Studiu w Manchester Eccles

482-484 Liverpool Road, M30 7HZ Eccles
t.07849259678 - Open 7 Days
http://MnB-Photography.eu

2011-08-15

2011-08-11

Day 90 continuation / Dzień 90 kontynuacja

More picture form the day after... / Więcej zdjęć z dnia po...


Day 90 / Dzień 90

We put together a film of what happened. we have been also recording video. All comments are in Polish / Złożyliśmy razem materiał wideo z tego co sie działo. Komenarze są w języku polskim

http://gallery.me.com/telecentrum#100887

Again some pictures and next day summary video clip / Znów kilka zdjęć i podsumowanie kolejnego dnia w postaci klipu video

http://gallery.me.com/telecentrum#100893
Day 89 continuous / Dzień 89 contynuacja

It has started at 4pm and it has been on-going for next 12 hours / Zaczęło się o 16 i trwało przez kolejne 12 godzin

Some called it Manchester's riot but I would name it Manchester's robbery  / Niektórzy nazywają to najazdem, nalotem na Manchester, ja nazywam to okradaniem tego miasta


 You could smell the tension. The police and CS patrols were everywhere in Manchester City Centre / Można było wyczuć całość napięcia. Policja i służby wsparcia były wszechobecne w Centrum Manchesteru
 Wiser shops had ordered shields from wood / Mądrzejsze sklepy zamówiły tarcze z drewna

 Those who had none - suffered / Ci co ich nie mieli - cierpieli
To catch such a youngster, this gentleman on the left would need a bike at least / Aby złapać takiego młodocianego, Pan z lewej potrzebowałby co najmiej roweru Crime wave / Fala zbrodni

Enforcements / Wsparcie
 In small groups they were unreachable / W niewilkich grupkach byli nieosiągalni
 Salford Shopping Centre

 ups....


 Regular fight between Police and deeps' Salford's community / Regularna bitwa pomiędzy policją a społczonością głębokiego Salfordu
 Centre / Centrum


 After hard work / Po ciężkiej pracy

 City Cut Off / Odcięcie od miasta

 Police catches two guys in a stolen car / Policja złapała dwóch mężczyzna w kradzionym pojeździe
 Clean Up time / Czas na sprzątanie Details recording / Notowanie danych

Police forces are ending they very long afternoon's shift / Siły policyjne kończą powoli swoją dłuższą popołudniową zmianęPierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...