2011-08-11

Day 90 continuation / Dzień 90 kontynuacja

More picture form the day after... / Więcej zdjęć z dnia po...


Day 90 / Dzień 90

We put together a film of what happened. we have been also recording video. All comments are in Polish / Złożyliśmy razem materiał wideo z tego co sie działo. Komenarze są w języku polskim

http://gallery.me.com/telecentrum#100887

Again some pictures and next day summary video clip / Znów kilka zdjęć i podsumowanie kolejnego dnia w postaci klipu video

http://gallery.me.com/telecentrum#100893
Day 89 continuous / Dzień 89 contynuacja

It has started at 4pm and it has been on-going for next 12 hours / Zaczęło się o 16 i trwało przez kolejne 12 godzin

Some called it Manchester's riot but I would name it Manchester's robbery  / Niektórzy nazywają to najazdem, nalotem na Manchester, ja nazywam to okradaniem tego miasta


 You could smell the tension. The police and CS patrols were everywhere in Manchester City Centre / Można było wyczuć całość napięcia. Policja i służby wsparcia były wszechobecne w Centrum Manchesteru
 Wiser shops had ordered shields from wood / Mądrzejsze sklepy zamówiły tarcze z drewna

 Those who had none - suffered / Ci co ich nie mieli - cierpieli
To catch such a youngster, this gentleman on the left would need a bike at least / Aby złapać takiego młodocianego, Pan z lewej potrzebowałby co najmiej roweru Crime wave / Fala zbrodni

Enforcements / Wsparcie
 In small groups they were unreachable / W niewilkich grupkach byli nieosiągalni
 Salford Shopping Centre

 ups....


 Regular fight between Police and deeps' Salford's community / Regularna bitwa pomiędzy policją a społczonością głębokiego Salfordu
 Centre / Centrum


 After hard work / Po ciężkiej pracy

 City Cut Off / Odcięcie od miasta

 Police catches two guys in a stolen car / Policja złapała dwóch mężczyzna w kradzionym pojeździe
 Clean Up time / Czas na sprzątanie Details recording / Notowanie danych

Police forces are ending they very long afternoon's shift / Siły policyjne kończą powoli swoją dłuższą popołudniową zmianęPierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...