2012-12-30

Day 180 / Dzień 180

Basia at the ferry during a short moment of relaxation...Not a lot to say but this shoot was taken using iPhone 4S and then only adjusted using iPhoto for iPhone :)

Basia na promie podczas krótkiego momenty relaksu...Nie za dużo do powiedzenia a to zdjęcie zostało zrobione używając iPhona 4s a następnie edytowane jedyńie przy użyciu aplikacji iPhoto dla iPhona :)

Find ME Photographer In UK
the Wedding Photographer In Manchester

http://findmephotographer.co.uk

2012-12-29

Day 179 / Dzień 179

An small try out with a use of the old good iPhone 4 and a collection of few nice apps.For this shot I used regular iPhone lens, standard iOS 6 camera app to capture then in post processing I have used Simply HDR and Tilt Shift apps. Few minor colour corrections we made to finalise in iPhoto on iPhone... And that's all

/

Mała próbka z użyciem starego poczciwego iPhona 4 i kolekcji kilku miłych aplikacji.Do tego ujęcia użyłem standardowego obiektywu w iPhone, aplikacji aparatu iOS 6 a następnie obrobiłem używając aplikacji Simpy HDR oraz Tilt Shift. Kilka mniejszych kolekcji kolorów zostały dla sfinalizowanie z użyciem iPhoto dla iPhona... I już...

Find Me Photographer

2012-12-21

Day 178 / Dzień 178

A device that allows you to type anywhere where you can find a bit of flat surface... the bleutooth virtual / laser keyboard. 


The item I was just recently testing and need to say it works great with portable devices like iPad, iPhone and other mobiles. It misses an CMD / WIN button so it doesn't help a lot to computers.

Pairs easily and massive battery capacity makes of it a very durable piece of hardware to use almost anywhere you wish...

/

Urządzenie które pozwala pisać gdziekolwiek znajdziesz kawałek płaskiej powierzchni... podłączana przez błękity kieł (bluetooth) wirtualna / laserowa klawiatura


Przedmiot, który ostatnio testowałem i muszę przyznać że działa naprawdę świetnie z przenośnymi urządzeniami jak iPad, iPhone lub inne mobilne urządzenia. Brakuje mu klawisza COMMAND / WINDOWS więc nie dokońca sprawdza się z komputerami.

Bardzo łatwy w instalacji a ogromna pojemność baterii powoduje że urządzenie to należy zaliczyć do bardzo użytecznego i trwałego grona sprzętu, kto®y można używać prawie wszędzie gdzie sobie tego zażyczysz ...2012-12-19

Day 177 / Dzień 177

A day on a trip

.

Waiting for the ferry to Europe... The continent :) should rather say to stay more specific.

Then it will be only about 14h driving and should be there for Holiday

/

Dzien w podróży

.

Czekając na prom do Europy... Na kontynent aby być bardziej dokładnym

Pózniej tylko jakieś 14 godzin jazdy i już będziemy na wakacjach

2012-12-18

Day 176 / Dzień 176

Unwrapping macro lens for iPhone 4/4s with casing from Gadgets on the go
/
Rozpakowanie nowego obiektywu makro do iPhonea 4/4s firmy Gadgets on the go

Absolutely amazing set up with 25 times magnification Marco Lens from TK Max for as much as £4.99
/
Niezwykły zestaw z obiektywem makro o 25 krotnym przybliżeniu zakupiony w TK Macie za całe 25 zł

I took a sample image of the specially printed decoration box without the lens on and then with modifier. See the effects yourself :)

/

Wykonałem przykładowe zdjęcie dekoarcyjnego pudełka z ozdobnym nadrukiem. Najpierw bez obiektywu, a następnie z... Sami zobaczcie rezultaty :)

2012-12-17

Day 175 / Dzień 175

Santa dropped his gift chest earlier this Christmas time / W tym roku Mikołaj podrzucił skrzynię z prezentami swiatecznymi nieco wcześniej

From Paris ? / Paryska ?

Http://www.findmephotographer.co.uk

2012-12-10

Day 174 / Dzień 174

One Of The funniest mans Shoes Design I've seen last couple weeks if not longer.I'm not a great fan of fashion however these seemed very appealing even to my lack of style :)

I went to Glasgow's shopping centre where very unfortunate accident happen, with one of the display windows. Lovely spider net was surrounded by security men.

As soon as I picked my iPhone to grab this shot those folks started to yell, "no pictures, no pictures!!!" I understand privacy policy but this a bit mental even for me...

Anyway, after I headed to Scottish branch of TK Max that always stores and has so much more to offer than the Manchester ones... And at the men's shoes division at the very top of the shelve they were standing...


So cool !!! Luckily they were missing my size, otherwise I might had bought them ;) that could be an offence :/

...and that was the Sunday eve at Glasgow's Silverburn Shopping Centre


2012-11-26

Day 173 / Dzień 173

Trying to improve my Barrister skills with some Nespresso* coffee Machine 


I was trying to find our how to blend tastes to make the coffee, look appealing and taste good at the same time. I found out that to make it taste really well you have to use more syrup with the flavour. So that means more calories... but shhhh don't tell ;)

Obviously this is a home type product but you might wish to entertain your guests next time you will have them around for a piece of cake with coffee...

/

Próbuje poprawić swoje umiejętności jako Barista przy użyciu kawiarki do Nespresso*

Podczas tego eksperymentu próbowałem dowiedzieć się jak zmieszać smaki aby kawa, którą przygotowuję nie tylko wyglądała apetycznie ale również aby smakowała dobrze. Moje testy dowiodły by kawa w smaku była naprawdę interesująca należy używać więcej syropów co oczywiście oznacza więcej kalorii w każdym napoju, ale nie mówcie innym :)

Oczywiście to jest domowa metoda przygotowywania produktu ale myślę, że wasi goście przy kolejnej wizycie na ciasteczku do kawki mogą być mile przez Was zaskoczeni...

 

 Reklama / Ad


NESPRESSO is a trademark of Nestle Inc. and the name is only used for information purposes for this post. 


2012-11-16

Day 172 / Dzień 172

MnB Photography - Find Me Photographer UK
Find Me Photographer co.uk


During the search I found a website where are over 60 photographer quotes listed


Have a look, some of them are very true and wise - LINK

I have chosen my favourite one for Today and it's by Joe McNally:

"Our pictures are our footprints. It’s the best way to tell people we were here" 

/

Podczas moich przeszukiwań sieci znalazłem stronę na której znajduje się ponad 60 powiedzeń fotografów


Zobaczcie sami bo niektóre z nich są mądre i bardzo prawdziwe - ŁĄCZE (j.angielski)

Na dzisiaj wybrałem powiedzenie autorstwa Joe McNally:

"Nasze obrazy są naszymi odciskami. To najlepszy sposób aby powiedzieć ludziom gdzie byliśmy"

 

 

2012-11-11

Dzień 171 / Day 171

Dzień niepodległości oraz dzień Pamieci Poległych w Manchesterze / Polands Indepandance Day and British Remembrance Day in Manchester

2012-10-28

Day 169 / Dzień 169

Glasgow George Square with its firs Christmas decorations / Skwet George w Glasgow z pierwszymi dekoracjami Świątecznymi

2012-10-02

Dzień 168 / Day 168

Over the topAs the plots at the sea side must be quite expensive and building sky scrapers quite complex and pricy someone has found a way to get a home high up... Full three storey house at the 20m pillar to ensure the best and nothing disturbed view at the seaside and the mountains. At the same time the top floor terrace gives access to the sun all day long. Nice!

/

Ponad szczytamiJako ze koszty działek nadmorskich muszą być dość wysokie a budowa pełnych wieżowców dość skomplikowana i niezbyt opłacalna, ktoś znalazł rozwiazanie jak umieścić swój dom wysoko... Pełen 3ietrowy budynek umieszczony na 20 metrowym filarze zapewniając brak jakichkolwiek zakłóceń widoku na ocean i góry. Taras na dachu zapewnia dostęp do słońca przez calutki dzień. Miłe rozwiazanie!

2012-10-01

2012-09-28

Day 166 / Dzieńkowski 166

Just trying new collage app for iPad named

FrameArtist

. There are two versions... free and paid. The image I have attached was made and saved using the free version. It is surely available to all spectrum of iOS devices and works great with iOS 6. I'm not sure if its available for android however you can check it out on the developer website. This the iTunes link

/

Właśnie wyprobowuje nowa aplikacje na iPada o nazwa

FrameArtist

. Istnieją 2 wersje... Darmowa i płatna. Zdjęcie które zamiescilem zostało wykonanie używając darmowej wersji. Aplikacja dostępna jest na wszelkie urządzenia działające pod systemem Appla iOS i jest w pełni kompatybilna z najnowsza wersja iOS 6. Nie jestem pewien czy działa z systemem Android ale na pewno możecie to sprawdzić na stronie firmy piszacej ten program. To jest link iTunesa

2012-09-24

2012-09-13

Day 162 / Dzień 162

Vicky and Alex having so much great fun at home / Wiktoria I Olek bawiący się świetnie w domu

2012-09-02

Day 161 / Dzień 161

24 degrees Celsius and a girl with a snowboard ;)

Today when I was coming back from my gym I've noticed a girl passing with a snowboard. It would be ok but it was just 24 degrees outside... And she wa wering were high heels a leather jacket.

The real reason behind it, I think, was that there is a "chill factory", artificial, indoor slope. It's a common view around there but I found it hilarious. I only manage to to grab a quick snapshot with iPhone...

I'm posting one of two images I have only because the other is an HDR version of t where iPhone has added a third leg to the girl ;)

2012-08-23

This Is My UK - Video Episode 10

After a shor brake I'm back with another hopefully intresting TIMU Video podcast. 

This time about an intresting gadget for you iPhone4 or iPhone4S :)


Please comment or something :))))

2012-08-21

Day 159 / Dzień 159

Jula Szyma first year - the movie (I'm testing how to create some video footage using D-SLR cameras and iPhone 4 and 4S recording capabilities) It's harder than I though before but I shall crak on with it 


Pierwszy Rok Julii Szyma - Film (Testuję jak tworzyć material wideo używając Lustrzanki i iPhonów 4 i 4S) Jest to trudniejsze niż się wydawało ale jak wszystko do pokonania. 
2012-08-18

Day 156 / Dzień 156

I just love what cars "disabled" people drive in UK... / uwielbiam jakimi autami jeżdżą "niepełnosprawni" w UK

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...