2014-02-11

Day 241 / Dzień 241

Children Photography & Time Laps

Fotografia Dziecięca i Interwałowa

 

Last Friday and Saturday I've spend in a studio that I've set up for children and some of the guests at one of my clients

/

Ostatni piątek oraz sobotę  spędziłem w studiu które przygotowałem dla dzieci oraz inych gości mojego klienta


The company Called Private Doctors Clinic Manchester - Eccles in the UK (http://www.Private-Surgery.eu) has organised an event where people who came out of the paediatric visit could have for a free a photo shoot with their child
/
Firma o nazwie Prywatna Przychodnia (Polska Klinika Manchester na Eccles) w UK (http://polska-przychodnia.eu  ) zorganizowała wydarzenia gdzie pacjenci, którzy skorzystali z usług pediatrycznych mogli otrzymać na miejscu bezpłatną sesję fotograficzną ich dziecka

I've set up a studio for them so I can take pictures in the next door building for all of the customers / patients
/
Przenośne studio rozstawiłem w sąsiednim budynku przychodni tak aby wszyscy klienci / pacjenci mogli z niego skorzystaćThese are some samples of the work I've managed to do on this even. On that occasion I have also taken some time lapse photos with a GoPro camera
/
Oto kilka przykładów przykładów pracy jaką udało mi się popełnić podczas tego wydarzenia. Korzystając z okazji ustawiłem również GoPro do fotografowanie w trybie interwałowym (Time Laps)If you would like to see more of my photography please head to http://www.dybowski.co.uk 
where is my Portfolio based
/
Jeżeli chcesz zobaczyć więcej moich zdjęć, przejdź do http://www.dybowski.co.uk gdzie znajduje się moje portfolio (lub wersja polska mojej strony z blogiem http://MnB-Photography.eu)


Thank you for watching and stopping by and if you can share this blog with your friends I will appreciate it
/
Dzięki za oglądanie i odwiedzin, jeżeli podoba wam się zawartość tego blogu to podzielcie się nią z waszymi znajomymi

Cheers
/
Pozdrawiam

Michal @MyFeelings.eu
Polski Fotograf w Manchesterze
http://www.Dybowski.co.uk

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...