2011-07-27

Day 88 / Dzień 88

Just got set up brand new patterned backdrops / Właśnie ustawilem nowiutenkie, siateczkowe tła

2011-07-25

Day 87 / Dzień 87

Kind of unwise design where zebra crossing ends with a car parking space and a fence LoL / Rodzaj mało intelgentnego projektu gdzie przejście kończy się miejscem parkingowym oraz murkiem

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...