2011-07-27

Day 88 / Dzień 88

Just got set up brand new patterned backdrops / Właśnie ustawilem nowiutenkie, siateczkowe tła

2011-07-25

Day 87 / Dzień 87

Kind of unwise design where zebra crossing ends with a car parking space and a fence LoL / Rodzaj mało intelgentnego projektu gdzie przejście kończy się miejscem parkingowym oraz murkiem

Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...