2012-12-29

Day 179 / Dzień 179

An small try out with a use of the old good iPhone 4 and a collection of few nice apps.For this shot I used regular iPhone lens, standard iOS 6 camera app to capture then in post processing I have used Simply HDR and Tilt Shift apps. Few minor colour corrections we made to finalise in iPhoto on iPhone... And that's all

/

Mała próbka z użyciem starego poczciwego iPhona 4 i kolekcji kilku miłych aplikacji.Do tego ujęcia użyłem standardowego obiektywu w iPhone, aplikacji aparatu iOS 6 a następnie obrobiłem używając aplikacji Simpy HDR oraz Tilt Shift. Kilka mniejszych kolekcji kolorów zostały dla sfinalizowanie z użyciem iPhoto dla iPhona... I już...

Find Me Photographer

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...