2012-05-26

This Is My UK - Video Episode 7

One idea how to improve on your photography skills / Jeden z pomysłów jak rozwinąć swoje umiejętności fotograficzne


Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...