2010-07-03

Day 14 / Dzień 14


Which queue are you? How i hate queueing...haha / Którą kolejkę wybierasz? Jak ja niecierpie kolejek...

2010-06-30

Day 11 / Dzień 11

My new 'cold' drinks mug...a gift from my baby! / Moj nowy kubeczek do zimnych napojów... prezencik od Myszki!

2010-06-28

Motocyklowo po Polskiej wsi - krótki przejazd dla sprawdzenia po naprawie 2019

Polska Wieś okiem GP7 na motocyklu / Polish Country side seen by GP7 on the motorbike #motorcycle