2010-07-03

Day 14 / Dzień 14


Which queue are you? How i hate queueing...haha / Którą kolejkę wybierasz? Jak ja niecierpie kolejek...

2010-06-30

Day 11 / Dzień 11

My new 'cold' drinks mug...a gift from my baby! / Moj nowy kubeczek do zimnych napojów... prezencik od Myszki!

2010-06-28

Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...