2010-09-09

Day 48 / Dzień 48


Someone had told me it looks like China... not sure why, but that's Manchester - Salford border / Ktoś napisał że to przypomina Chiny... nie jestem pewien dlaczego, no tak czy owak to granica między Manchesterem a Salfordem