2010-07-10

2010-07-09

Day 19 / Dzień 19Bad luck... at least these guys can be sure that they will never loose their jobs :) / Pechuńcio, ale przynajmniej ci kolesie nigdy nie muszą się bać o brak zajęcia i swoją pracę :)

Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...