2014-03-26

Day 244 / Dzień 244

What a great times we have... 

you just can go to local Walmart (ASDA) at 10 to midnight and you have everything you might need... what a great times!

/

Naprawde świetne czasy mamy... 

wystarczy wejść do lokalnego supermarketu za 10 północ i możesz kupić co tylko Ci potrzeba... co za świetne czasy! Thank for watching / Dzięki za wizytę


Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...