2013-12-30

Day 237 / Dzień 237

The post Christmas review / Poświąteczna ocenaThat has been a very busy time and there have been many friends around. 

/

To byl bardzo intensywny czas podczas którego byliśmy otoczenie przez wielu przyjaciół


At the Wigilia supper we had 13 guests and on the the First Day of Christmas 15... lots of fun and nice time spend with everybody. 
/
Na wigilii było 13 Gości a w 1szy Dzień Świąt 15... dużo dobrej zabawy i miłego czasu spędzonego ze wszystkimi

The traditional dishes were made by myself, my wife, her parents and my wife's brother wife... (complicated last bit - my wife's sister in law) 
/
Tradycyjne potrawy zrobiłem ja, moja żona, jej rodzice (teściowie) oraz żona brata mojej żony (szwagierka żony)

Here are few images I've got from these days

/

To kilka zdjęć z tych dniNow back to work and getting ready for the upcoming New Year. 

/
Już ponownie w pracy z przygotowaniami do nadchodzącego Nowego Roku

Regards / Pozdrawiam
Michal

2013-12-18

Day 234 / Dzień 234

On the 12th of January, Poland-Wales Cultural Society CYMRADES will be organizing the 22nd Grand Finale of the Great Orchestra Christmas Charity

/

12tego stycznia 2014 - Polska Walijskie stowarzyszenie kulturalne CYMRADES będzie organizować 22gi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
It will take place in Northern Wales - Wrexham at the Memorial Hall Bodhyfryd, Wrexham, Clwyd, LL12 7AG
/
Impreza odbędzie się w Północnej Walii - we Wrexham w Memorial Hall Bodhyfryd, Wrexham, Clwyd, LL12 7AG

22nd Grand Finale of GOCC. To the rescue. Specialist equipment for children’s emergency medicine and provision of decent health care for the elderly.
/

22gi Finał WOŚP NA RATUNEK. Na zakup specjalnego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.


Together with Private Doctors Clinic Manchester Eccles who support the project we have created  this promo, video material

/

Wspólnie z Polska Przychodnią w Manchesterze na Eccles która wspiera ten projekt stworzyłem materiał video promujący imprezę


Ginekolog, Pediatra, Laryngolog, Internista, Chirurg
Polskie Prywatne Centrum Medyczne w UK

Please share, join and support!
/
Prosimy udostępniać, przyłączać się i wspierać!


2013-12-14

Day 233 / Dzień 233

Canon for Christmas

/

Canon na Święta
The Canon UK as well as many other manufacturers has prepared for the existing and potential customers the Cash-Back program that give an opportunity to save up to £70 o single purchase when you but at least two of Canon chosen products.

So bear in mind that if your are buying anything for yourself and somebody it might be a very appealing offer to give somebody not only a great present but also some cash maybe?

To check it out use this link

/

Canon w UK jak wielu innych producentów przygotował zarówno dla już istniejących jak i potencjalnych klientów program Cach-Back który daje możliwość zaoszczędzenia aż do £70 na pojedynczym zakupie pod warunkiem nabycia 2 produktów ze specjalnej listy.

Więc w tym okresie pamiętaj że kupując coś z ich produktów dla siebie i dla kogoś, może być kuszące by dać komuś nie tylko prezent ale również gotówkę ze zwrotu?

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do tej strony (j.ang)
 
http://myfeelings.eu

Nice gesture and option

/

Miły gest i opcja

2013-12-06

Another point of view

Just next image that I took in Scotland, the Edinburgh Christmas market… it just sails my boat in this Christmastime theme


Edinburgh Christmas Market with wheel HDR - MnB Photography & Design

Edinburgh Christmas Market with wheel HDR – MnB Photography & Designhttp://dybowski.files.wordpress.com/2013/12/img_4308-mnb-edit-mnb-edit.jpg?w=670&h=375

via WordPress http://dybowski.wordpress.com/2013/12/06/another-point-of-view/

First snow This winter #manchester - Another mobile imagehttp://instagram.com/p/hliLzry8U5/

2013-12-01

Panoramic view you know

One of the places you have probably seen many times at the postcards…


Scotland_MnB-Photography&Design_Dybowski (1 of 1)-2

Capital night viewhttp://dybowski.files.wordpress.com/2013/12/scotland_mnb-photographydesign_dybowski-1-of-1-2.jpg?w=670&h=375

via WordPress http://dybowski.wordpress.com/2013/12/01/panoramic-view-you-know/

Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...