2013-08-11

Day 223 / Dzień 223

It was one of the days that me and my wife, have been on a mission to help our friends from Chester  who are very busy on a daily basis. 


So we took a half day off and got the job done. It was taking their old garden tools and storage shed down...


/

To jeden z dni kiedy z żoną miliśmy misję do spełnienia aby pomóc przyjociołom z Chester, którzy na codzień są mocno zajęci.


Więc wzięliśmy pół dnia wolnego i wykonaliśmy zadanie. Polegało na zburzeniu ich "bunkra" na narzędzia...


We've got a short video and few shots out of it

/

Mamy krótki filmik i kilka zdjęć z tego wydarzenia


Motocyklowo po Polskiej wsi - krótki przejazd dla sprawdzenia po naprawie 2019

Polska Wieś okiem GP7 na motocyklu / Polish Country side seen by GP7 on the motorbike #motorcycle