2012-11-16

Day 172 / Dzień 172

MnB Photography - Find Me Photographer UK
Find Me Photographer co.uk


During the search I found a website where are over 60 photographer quotes listed


Have a look, some of them are very true and wise - LINK

I have chosen my favourite one for Today and it's by Joe McNally:

"Our pictures are our footprints. It’s the best way to tell people we were here" 

/

Podczas moich przeszukiwań sieci znalazłem stronę na której znajduje się ponad 60 powiedzeń fotografów


Zobaczcie sami bo niektóre z nich są mądre i bardzo prawdziwe - ŁĄCZE (j.angielski)

Na dzisiaj wybrałem powiedzenie autorstwa Joe McNally:

"Nasze obrazy są naszymi odciskami. To najlepszy sposób aby powiedzieć ludziom gdzie byliśmy"

 

 

2012-11-11

Dzień 171 / Day 171

Dzień niepodległości oraz dzień Pamieci Poległych w Manchesterze / Polands Indepandance Day and British Remembrance Day in Manchester

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...