2012-04-06

Day 113 / Dzień 113

Testing for the first time in my life NIKON camera - D300 with 18-200mm f3.5 - Bracketing / Testowanie po raz pierwszy w moim życiu aparatu NIKONa - Model D300 z 18-200mm ze światłem 3.5 - tryb wielu ekspozycji

Final photo / Zdjęcie finalneSource pictures (10 exposures -4EV to +4EV) / Zdjęcia źródłowe (10 ekspozycji -4EV do +4EV)

2012-04-03

2012-04-02

Day 111 / Dzień 111

Another look at Glasgow (Scotalnd) - this time a visit at the CitizenM Hotel / Inne spojrzenie na Glasgow (Szkocja) - tym razem na hotel o nazwie CitizenM

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...