2010-08-11

Day 41 / Dzień 41


British Police got wiser deciding to buy the most efficient / price to performance and quality/ cars as Police cars - The Skoda / Brytyjska policja zmądrzała by wreszcie kupować najbardziej wydajne auta po względem ceny, komfortu i wydajności - Skody :)