2012-08-18

Day 156 / Dzień 156

I just love what cars "disabled" people drive in UK... / uwielbiam jakimi autami jeżdżą "niepełnosprawni" w UK

2012-08-12

Day 153 / Dzień 153

And I'm shocked again... Merry Christmas before mid August hohoho ?!? / I znów dałem się zaskoczyć... Wesoły Świat przed połową sierpnia

Day 152 / Dzień 152

Outdoor family portrait session taken during Saturday's afternoon in Manchester. The images I took in a one of the biggest city border parks in Europe - Heaton Park / Sesja portretowa wykonana na dworze podczas sobotniego popołudnia w Manchesterze. Zdjęcia wyonywałem w jednym z najwiekszych parków miejskich w Europie - Heaton Parku.Here are some of the images as well / Tutaj również kilka zdjęć


My Contact Details / Moje dane kontaktowe

FindMePhotographer.co.uk - MnB-Photography.eu


Motocyklowo po Polskiej wsi - krótki przejazd dla sprawdzenia po naprawie 2019

Polska Wieś okiem GP7 na motocyklu / Polish Country side seen by GP7 on the motorbike #motorcycle