2011-10-07

Day 94 / Dzień 94

The Battle of Warsaw 1920 in 3D
It is undoubtedly the most eminent Polish cinema film production. I do not go to the movies but did not want to make this movie is ever finished!

In Cineworld playing NOW just for next few days. You have to see it!
http://www.cineworld.co.uk/films/4665

Bitwa Warszawska 1920 w 3D
Jest to bez wątpienia najznakomitsza produkcja filmowa polskiej kinematografii. Nie chodzę do kina ale nie chciałem aby ten film się kiedykolwiek skończył!

Właśnie w kinach Cineworld przez kilka najbliższych dni. Musicie to zobaczyć!
http://www.cineworld.co.uk/films/4665

28 Tydzień w Fotografii Podcast

28 Tydzień w Fotografii Podcast

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...