2011-10-12

Day 95 / Dzień 95

Getting Ready for Halloween - Make-Up's / Przygotowując się do Halloween - Makijaże


If you wish to book a visit for such an Artistic Make-Up you can do that in Manchester Eccles. Please visit http://venusstudio.me.uk for more details / Aby zamówić taki makijaż dla siebie możesz to zrobić rezerwując wizytę w studio w Manchesterze - szczegóły na stronie http://venusstudio.me.uk

Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...