2013-06-15

Day 215 / Dzień 215

Street Photography in Manchester


Today I had few minutes on my own with the Manchester's crowd to get some of the street style photography shoots. It's a continuation of my Mass Observation Project I have started a few years ago. 


Today's theme was to get either a reflection of objects, sky or to place a sky in the shoot to extract the cloudy tension above the city... 

/

Uliczna fotografia w Manchesterze


Dzisiaj miałem kilka minut dla siebie i ulicznego tłumu Manchesteru aby zarejestrować jego życie dzięki fotografii ulicznej. Jest to kontynuacja mojego Projektu Obserwacji Mas rozpoczętego kilka lat temu.


Dzisiaj tematem przewodnim było albo odbicia obiektów, nieba lub po prostu umieścić niebo na zdjęciu pokazując napięcie chmur panujące nad miastem...

The bellow's compilations shows the Sudehill Interchange Station, photographed probably hundred times already but... I like them today :)
This last image was especially interesting as this girl got my attention... she's maybe 14-15 from what she looked like and was signing a-capela Adelle's - 'Someone like you' song... and she did sound better then Adelle... (no offense Ad..) but this is next X-Factor contestant

To ostatnie zdjęcie jest dla mnie szczególnie intersujące gdyż ta dziewczynka, wyglądająca na 14015 lat przykuła moją uwagę śpiewając a-capela pisonekę Adelle pt. "Someone like you" i brzmiała lepiej niż sama Adelle (bez urazy Ad...) Zdecydowanie kolejny uczestnik X-Factora

As usual more stories and informations at my websites, your'e invited
Jak zwykle więcej historii, informacji na moich stronach, zapraszam serdecznie

HDR blog / Blog o zdjęciach HDR - http://dybowski.wordpress.com/
Panoramas / Panoramy - http://cooliphonepanorama.blogspot.co.uk/
Facebook - https://www.facebook.com/findmephotographer
Facebook Page - https://www.facebook.com/FindMePhotographerInUK
Wedding Photography / Fotografia Ślubna - http://findmephotographer.co.uk/
Polish website / Polska strona - http://www.mnb-photography.eu/
Flickr - http://www.flickr.com/photos/dybowskis
Pintrest - http://pinterest.com/michaldybowski/
500px - http://500px.com/MichalMnB-Photography
Google Plus - https://plus.google.com/u/0/107218375738576126097
Twitter - https://twitter.com/dybowski
Newborn - Coming soon
School Photography - Coming Soon

I'll hope I haven't missed anything :)))))))


Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...