2014-06-23

Dzień 254 / Day 254

This mornong right after the walk, our dog started to chase flies in the kitchen. 

Dzisiaj rano, zaraz po spacerze, nasz pies zaczął ganiąc muchy w kuchni.

As a pod surface she has decided to use the dining table...

Jako podpórkę postawiła użyć stołu jadalnianeg...
We'll... That was a good laugh :)

No cóż... Było trochę ubawu :)

Michal 

2014-06-22

Day 253 / Dzień 253

The girls went out to play at the Lunapark / Dziewczyny wyszły pobawaić się w Lunaparku

Motocyklowo po Polskiej wsi - krótki przejazd dla sprawdzenia po naprawie 2019

Polska Wieś okiem GP7 na motocyklu / Polish Country side seen by GP7 on the motorbike #motorcycle