2014-06-23

Dzień 254 / Day 254

This mornong right after the walk, our dog started to chase flies in the kitchen. 

Dzisiaj rano, zaraz po spacerze, nasz pies zaczął ganiąc muchy w kuchni.

As a pod surface she has decided to use the dining table...

Jako podpórkę postawiła użyć stołu jadalnianeg...
We'll... That was a good laugh :)

No cóż... Było trochę ubawu :)

Michal 

2014-06-22

Day 253 / Dzień 253

The girls went out to play at the Lunapark / Dziewczyny wyszły pobawaić się w Lunaparku

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...