2011-03-01

Day 75 / Dzień 75


Just figured out that the Cross street in Manchester can't be anymore so easily crossed :) / Właśnie zauważyłem że ulica "przejściowa" w Manchesterze nie jest już aka łatwa do przejścia :)