2011-03-01

Day 75 / Dzień 75


Just figured out that the Cross street in Manchester can't be anymore so easily crossed :) / Właśnie zauważyłem że ulica "przejściowa" w Manchesterze nie jest już aka łatwa do przejścia :)

Motocyklowo po Polskiej wsi - krótki przejazd dla sprawdzenia po naprawie 2019

Polska Wieś okiem GP7 na motocyklu / Polish Country side seen by GP7 on the motorbike #motorcycle