2011-03-01

Day 75 / Dzień 75


Just figured out that the Cross street in Manchester can't be anymore so easily crossed :) / Właśnie zauważyłem że ulica "przejściowa" w Manchesterze nie jest już aka łatwa do przejścia :)

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...