2010-07-24

Lol


No comment:)

Day 30 / Dzień 30


High quality audio system on a bicycle, and its rider / Wysokiej jakości sprzęt grający na rowerze, oraz jego kierowca