2014-07-19

Day 255 / Dzień 255

Universities graduation week

/

Tydzień absolutorium studentów

It was yesterday the last day of graduation for all the universities.

In The Quays we had the celebration of that day in the Lowry theatre.

/

Wczoraj był ostatni dzień absolutorium dla wszystkich unwersystetów.

W Quays mieliśmy obchody których uroczystości odbywały sie w teatrze Lowry.

"The Lowry is a theatre and gallery complex situated on Pier 8 at Salford Quays, in Salford, Greater Manchester, England. It is named after the early 20th-century painter, L. S. Lowry, known for his paintings of industrial scenes in North West England. The complex was officially opened on 12 October 2000 by Queen Elizabeth II..."
Source: WIKI

Tłumaczenie: Lowry to kompleks teatru i galeriai umiejscowionego na przystani 8 w Salofrd Quays w dzielnicy Salford, obszaru Greater Manchester w Anglii. Nazwa pochodzi od nazwiska malarza, L. S. Lowryego , który żył i znany był we wczesnych latach 20tych z obrazów przemysłowej Półno-Zachodniej Anglii. Kompleks zostal oficjalnie otwarty 12go października 2000 roku osobiście przez królowaą Elżbietę II

Thanks for watching

/

Dziękuje za odwiedziny

Michał [me-how] Dybowski

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...