2013-11-22

Day 231 / Dzień 231

Changing the name at Google Plus / Zmiana nazwy na Google Plus

Since Google introduced G+  it's a first time when you don't have to drill a hole in your brain to memorize the 20 digit long user name of your account. Now it has became possible to  just say +YourName and thats it :)

/

Od kiedy Google wprowadziło G+ jest to pierwszy raz kiedy nie musisz wiercić dziury w pamięci na zapamiętanie 20 cyfrowego ciągu liczb z twoją nazwą użytkownika. Teraz stało się możliwe by powiedzieć tylko +TwojeImię i już :)

I'm not sure why it took 2 years to sort it out however I'm glad it's there so I can finally change all the names for something more humanised.


Nie jestem pewien czemu zajęło im to aż 2 lata jednakże jestem zadowolony że wreszcie mogę zmienić wszystkie nazwy na coś bardziej ludzkiego.

So just to summarise ... well done G+ team


Więc na podsumowanie ... dobra robota drużyno G+

Michal
 

2013-11-18

This is My UK Video Blog Post No 12

It's a 12th episode of my video blog post. It has been a while since I've posted my last one.

This is one a different piece of equipment however again for the iPhone 3GS,4(4s)

This is a Belkin iPhone camera/video grip with 1/4inch tripod mount hole adapter.

Check this out :)
Cheers
Michal

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...