2013-12-18

Day 234 / Dzień 234

On the 12th of January, Poland-Wales Cultural Society CYMRADES will be organizing the 22nd Grand Finale of the Great Orchestra Christmas Charity

/

12tego stycznia 2014 - Polska Walijskie stowarzyszenie kulturalne CYMRADES będzie organizować 22gi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
It will take place in Northern Wales - Wrexham at the Memorial Hall Bodhyfryd, Wrexham, Clwyd, LL12 7AG
/
Impreza odbędzie się w Północnej Walii - we Wrexham w Memorial Hall Bodhyfryd, Wrexham, Clwyd, LL12 7AG

22nd Grand Finale of GOCC. To the rescue. Specialist equipment for children’s emergency medicine and provision of decent health care for the elderly.
/

22gi Finał WOŚP NA RATUNEK. Na zakup specjalnego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.


Together with Private Doctors Clinic Manchester Eccles who support the project we have created  this promo, video material

/

Wspólnie z Polska Przychodnią w Manchesterze na Eccles która wspiera ten projekt stworzyłem materiał video promujący imprezę


Ginekolog, Pediatra, Laryngolog, Internista, Chirurg
Polskie Prywatne Centrum Medyczne w UK

Please share, join and support!
/
Prosimy udostępniać, przyłączać się i wspierać!


Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...