2013-07-22

Day 220 / Dzień 220

Manchester's Heaton Park meet up with friends

/

Spotkanie z znajomymi w manchesterskim heaton parkuRecently I have met with some of our friends during a beautiful day in Manchester's greatest and biggest park - The heaton park.  We have missed a fact that that day was the race for life day... and we had to walk for a mile from the car part to the actual park as the roads have been closed for runners.

Amazing has been the amount of contestant... circa about 26'000 WOW! at least so high went the numbers showing on the runners t-shirts.

/

Niedawno spotkałem się ze znajomymi podczas pięknego dnia w największym i najciekawszym parku Manchesteru - heaton parku. Ominęła nas jednak informacja, że tego dnia odbywał się bieg po życie... i musieliśmy iść przez milę od parkingu do samego parku jako że drogi dojazdowe zostały zablokowane dla uczestników bieg.

Zadziwiająca była ilość startujących... coś około 26 tysięcy CZAD! przynajmniej takie wysokie numery mieli na koszulkach uczestniczki.The best fun was as usual for kids and for our friend's pet dog, Rocky

/

Najlepszą zabawę miały dzieciaki i zwierzak znajomych, pies Roki


Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...