2012-06-08

Day 137 / Dzień 137

Manchester City Centre walk with iPhone in my hand. Just a short series of different locations after a quick tweak / Centrum Manchesteru z iPhonem w ręce. Krótka seria zdjęć z różnych lokalizacji po krótkiej obróbce.

Brought to you by / Dostarczone przez 

2012-06-04

Day 135 / Dzień 135

For all thos who are unhappy with current social media networks this is a referral link for new social media webiste named Zucker http://www.zurker.co.uk/i-222963-nyksnfxbvh Don't know how it's going to grow but so farr looks intresting. Worth signing in... / Nowy portal społecznościowy dla Europy dla tych wszystkich którzy mają już dość tego co istnieje. Strona o nazwie Zucker - Darmowa rejestracja z polecenia na http://www.zurker.co.uk/i-222963-nyksnfxbvh Nie wiadomo jak to się rozwinie ale na razie wydaje się wyglądać interesująco

Day 134 / Dzień 134

Grass Volleyball Tournament / Turniej siatkówki na trawie2012-06-03

Day 133 / Dzień 133

This picture I would like to call what it reminds me of... After work, meeting with good friend / To zdjęcie postanowiłem nazwać tak jak mi ono się kojarzy czyli Po pracy, spotkanie z dobrym znajomym


More at / Więcej na : http://Portfolia.SmugMug.com 

Kampania Crowdfundigowa i Izolacja

Trochę później niż zwykle nagrywam materiał gdyż od rana kilka wydarzeń miało miejsce.. pierwsze to to że Radiowa Trójka zaprosiła mnie do...