2015-06-30

Day 256 / Dzień 256

Helicopter Flight / Lot helikopterem


Long time waited to complete that task... had my first in life pleasure helicopter flight. Done at the Manchester City Airport Aerodrome (in Eccles).


/

Długo zeszło nim mogłem odhaczyć to zajęcie... mój pierwszy lot helikopterem. Udało się to osiągnąć na miejskim aerodromie lotniska w Manchesterze (Eccles)

 


It was very surprising how shaky it is while still on the ground but when airborne it reminds the elevator ride. So for those who have been thinking about it, how it feels it is exactly that feeling in 'guts' and if you dislike elevators you might also not enjoy the flight.

/

Bardzo zaskoczył ogrom drgań podczas włączonego silnika kiedy płozy były jeszcze na ziemi ale w momencie startu zniknęły a pojawiło się uczucia jazdy windą. Więc dla tych którzy myślą o tym jaki to uczucie to "flaki"reagują jak przy jeździe windą, i jeżeli to zajęcie nie sprawia wam przyjemności możecie nie być zachwyceni uczuciem lotu.


For those who don't mind it will probably be a very pleasurable experience. I have managed to get my self on that ride by using the AMAZON local vouchers. Therefore the flight cost me only £29. It took only about 15-20 minutes including the start prep.

/

Dla tych z Was, którym jazda windą nie wadzi będzie to prawdopodobnie bardzo przyjemne doświadczenie. Udało mi się kupić ten przelot na AMAZONIE Local z jedyne £29. Sam lot zajmuje około 15-20 minut włączając przygotowanie do startu.

It was awesome being able to do it and have the camera with me. There is the footage

/

Świetnie było i jeszcze bardzie mnie cieszy że mogłem mieć ze sobą kamerę. Oto nagranieRecording Edits sponsored by
Private Doctors Clinic - www.Private-Surgery.eu
Nagranie i Edycja sponsorowane przez
Polska Przychodnia Manchester Eccles - www.Polska-Przychodnia.eu 


Video Edits/Edycja Wideo: 
ALLPRO PICTURE - www.AllProPicture.com

No comments:

Post a Comment

Pierwszy skok spadochronowy w Tandemie - recenzja

Ciężko by coś dużo o tym napisać ... najlepiej obejrzeć jak się czuje człowiek po pierwszym skoku spadochronowym z 10'000 stóp taj 4 km ...